Dùng Linux

Blogger tự do. Thích mày mò tìm hiểu về mọi thứ có trên internet. Là người dùng phổ thông Linux vì không có tiền dùng Windows :))