Lang thang kiếm được cho anh em bản Adobe Photoshop CC 2017 đã được cấu hình sẵn chỉ việc tải về và sử dụng luôn không cần phải tải thêm hoặc cấu hình để sử dụng.

 Các tính năng, cải tiến thì có ở trang chủ hoặc ở trên mạng, các bạn tìm hiểu nhé. 

Link tải ở đây:
Tải về

Để đảm bảo thì mình để dưới dạng link rút gọn. Mật khẩu nếu có: dunglinux.com