Hướng dẫn nhanh thay đổi giao diện cho Linux Mint XFCE

Giao diện mặc định của Linux Mint theo mình là không được đẹp cho lắm. Để thay đổi một diện mạo mới đẹp hơn, lạ hơn, mang đậm phong cách cá nhân hơn thì hôm nay Dùng Linux sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi giao diện mặc đinh của Linux Mint XFCE và giới thiệu một số bộ icon (icon pack) đẹp cho các bạn.

Đổi giao diện Linux Mint Xfce

Để thay đổi icon, theme thì các bạn vào Settting => Appearance

Sau khi mở Appearance lên thì chúng ta có một cửa sổ nhỏ.

Có các thẻ lần lượt là Style, Icons, Fonts, Settings.

Ở đây các bạn có thể thay đổi icon, theme mà bạn đã tải về.

Một số package icon đẹp

1. Numix

Đây là bộ pack icons mình đang sử dụng cho Linux Mint Xfce của mình. Rất đẹp

numix-icons

Numix Circle

Cài Numix Icons:

Mở Terminal (Ctrl + Alt + T)

sudo add-apt-repository ppa:numix/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install numix-gtk-theme numix-icon-theme-circle

2. Paper

Bộ icon theo hướng material design. Khá giống với các icon trên hệ điều hành Android

paper-icons

sudo add-apt-repository ppa:snwh/pulp
# update repository info
sudo apt-get update
# install icon theme
sudo apt-get install paper-icon-theme
# install gtk theme
sudo apt-get install paper-gtk-theme
# install cursor theme
sudo apt-get install paper-cursor-theme

3. Shadow

shadow-icons-dung-linux

Tải về copy vào thư mục ~./icons 

Tải Shadow

4. Flat Remix

flat-remix-dunglinux

cd /tmp
 git clone https://github.com/daniruiz/Flat-Remix
 mkdir -p ~/.icons
 mv "Flat-Remix/Flat Remix" ~/.icons

5. Papirus

papirus-icon

sudo add-apt-repository ppa:papirus/papirus
sudo apt-get update
sudo apt-get install papirus-icon-theme

 

Nếu bạn biết những bộ icon đẹp hơn. Hãy nhận xét bên dưới để mình cập nhập nhé 😉

 

1

No Responses

Gửi nhận xét